Χορευτικό Τμήμα

 

Χορευτικό Τμήμα Ανοιχτού Θεάτρου Αγρινίου