Κινηματογραφικό Τμήμα

 

Κινηματογραφικό Τμήμα Ανοιχτού Θεάτρου Αγρινίου