Το Προεδρείο - Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου

Κάντε τη χορηγία σας!
Αριθμός μητρώου ΥΠ.ΠΟ.Α.: 6353
Αριθμός έγκρισης 6/11-3-2016 Πρωτοδικείου Αγρινίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝ.ΘΕ.Α
 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Πρόεδρος: Τσόλκας Λάζαρος
Αντιπρόεδρος: Χατζηδέλιος Αριστοτέλης
Γραμματέας: Αναστασόπουλος Βασίλης
Ταμίας: Τσακανίκα Βάλια
Α' Μέλος: Τσιρογιάννης Ντίνος
Β' Μέλος: Φούκας Ανδρέας
Γ' Μέλος: Κυριαζής Φώτης

Αναπληρωματικά μέλη:
Καραχρήστος Χρήστος
Κωσταρέλλος Βασίλης
Φέρρας Γρηγόρης  

Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου
Πολιτιστικός Σύλλογος
Έτος ίδρυσης 2016
Επιστροφή στο περιεχόμενο