Το Προεδρείο - Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου

Κάντε τη χορηγία σας!
Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΝ.ΘΕ.Α
 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Πρόεδρος: Τσόλκας Λάζαρος
Αντιπρόεδρος: Σταματιάδης Μιλτιάδης
Γραμματέας: Σιορίκης Θεόδωρος
Ταμίας: Σακελλάρη Ειρήνη
Α' Μέλος: Τσερπέλης Δημήτριος
Β' Μέλος: Τσιρογιάννης Κων/νος
Γ' Μέλος: Καραχρήστος Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη:
Φωτάκης Βασίλειος
Παπαγιαννανοπούλου Αναστασία
Βέρρη Ευαγγελία
 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Πρόεδρος: Κυριαζής Φώτιος
Α' Μέλος: Κωσταρέλλος Βασίλειος
Β' Μέλος: Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό Μέλος: Στάχτιαρης Χρήστος

Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου
Πολιτιστικός Σύλλογος
Έτος ίδρυσης 2016
Επιστροφή στο περιεχόμενο